TOPLU TAŞIMA İHALE İLANI

Anasayfa » İhaleler » TOPLU TAŞIMA İHALE İLANI
share on facebook  tweet  share on google  print  

TOPLU TAŞIMA İHALE İLANI

"İhaleler" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

              ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYESİ ŞEHİR MERKEZİ DEVLET HASTANESİ  

                 VE SANAYİ - ŞEHİR MERKEZİ YAVUZSELİM MAHALLESİ HATTIN

                                               SATIŞINA AİT TOPLU TAŞIMA

                                                 İ H A L E      Ş A R T N A M E S İ.

       MADDE 1- İhale dayanakları;

 

a)      Şebinkarahisar Belediye meclisinin 06/12/2012 gün ve 52 sayılı kararı.

b)      5393 sayılı kanunun 15nci maddesi

c)      2886 sayılı kanunun 45nci maddesi.

d)     Şebinkarahisar Belediye meclisinin 03/01/2013 Tarih ve 3 sayılı şehir içi dolmuş yönetmeliği.

MADDE 2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3- İhale 30/01/2013 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye encümenince  yapılacaktır           .

MADDE 4- Araç sayısı 8+1 kişilik  4 Adet Minibüs olacaktır. Araç sıfır yaş olarak başlayacak  yedi yaşına dolduran  araçlar  değiştirilecektir.

MADDE 5- İhalenin muhammen bedeli her bir araç için 10.000.00TL olup geçici teminatı 300.00 TL dir.

MADDE 6- İstekliler sadece bir araç için ihaleye girebilirler.

MADDE 7- İhale üzerinde kalan yüklenici ihale bedelini en geç 1 ay içende yatırarak ruhsatını almak zorundadır aksi taktirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.

MADDE 8- İstekliler ihaleye girecekleri güzergah için geçici teminatını, şartname makbuzunu, adres beyanını, kimlik bilgilerini ihale günü saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne bir zarf içinde  teslim edeceklerdir.

MADDE 9- İhaleye girecek isteklilerde aranacak şartlar;

a)      Toplu taşıma yapabileceğine dair sürücü belgesi.

b)      Savcılıktan sabıka kaydı belgesi.

 

MADDE 10- 4. maddede belirtilen araçlar aşağıda açıklanan güzergahta belirtilen hatta çalıştırılacaktır. Belediyenin bilgisi ve onayı olmadan bu hatlar dışında çalışmayacaktır.

Güzergahlarda değişiklik yapmaya Belediye encümeni yetkilidir.

MADDE 11- Talep üzerine minibüs sayısını Belediye Encümeni, Belediye Meclisinin 06/12/2012 Tarih ve 52 sayılı kararı doğrultusunda artırmaya yetkilidir.

MADDE 12- İhaleyi alan her ne sebeple olursa olsun sözleşme şartlarını ihlal eder, yolcu taşıma işini aksatır, gevşetir, yavaşlatır veya bırakırsa Belediyemiz sözleşmeyi tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir ve ihale üzerinde kalan hiçbir hak talep edilemez.

MADDA 13- Sözleşme konusu güzergahta çalışacak olan araçlar Belediyemiz Meclisi tarafından belirlenen fiyatlar üzeriden yolcu taşıyacaktır. Araçlarda yolcu kapasitesinden fazla yolcu taşımayacaktır.

MADDE 14- Güzergah hattı; Toki konutlarından ,Anadolu lisesi ,Yem Fabrikası önünden,Eski Afet Konutları ,Yavuz Selim okulu altından Bülbül Mahallesi Küpeli Sokaktan, Tekışık Cami yanından, Giresun Caddesi, Aragüler Caddesi, Devlet Hastanesi, Türk Telekom Okulu, Sanayi ve dönüş.

MADDE 15- Araçlarda ücretsiz seyahat edecekler;

a)      Okul çağına girmemiş çocuklar.

b)      Gaziler ve şehit aileleri.

MADDE 16- Her minibüs için Belediyemizden ayrı ayrı çalışma ruhsatı alınacaktır. Ruhsat ücretleri her yıl yenilenecek olup Belediye Meclisinin belirleyeceği ücretler doğrultusunda ücret alınacaktır, ruhsatını süresi içinde  yenilemeyenlerin  dolmuşçuluk ruhsatları iptal edilecektir.

MADDE 17-  Araçların  sahipleri dışında başka şoförler tarafından kullanılması halinde, yönetmelikteki şartlar aranacaktır.

MADDE 18- Şartname ücretsiz görülebilir ihaleye katılmak isteyenlerin 100.00 TL şartname bedeli yatırması mecburidir.

MADDE 19- Belediyemiz encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 20 – İhale kararı; karar tarihinden itibaren 1 Hafta içinde üst yönetici tarafından onaylanacak veya iptal edilecektir.

MADDE 21- İhaleden doğacak her türlü vergi, resmi harç ve ilan giderleri ihale üzerlerinde kalanlara aittir.

MADDE 22- Daha önce Belediyeden hat satın alarak ,devir yapanlar ihaleye giremeyecektir.

MADDE 23-Verilecek ruhsat inhisarı tazammum etmemek şartı ile verilecektir.(Yani verilen ruhsat,ruhsat sahibi ilanihaye hakkı vermez.)Belediye her zaman belirtilen hatta taşımacılığın özel şahıslar vasıtası ile yürütülmesine lüzum görmediği takdirde ruhsatları iptal ederek özel şahısları hattan çıkarabilir ,şahıslar hiçbir hak talep edemez.

MADDE 24- İş bu şartname 24 Maddeden ibaret olup Belediyemiz encümenince

hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

Şahin YILANCI                            Ayla DEMİRER                             Davut ÖZACAR

Belediye Başkanı                           Encümen Üyesi                               Encümen Üyesi

                                                         (Bulunmadı)

                        

 

 

                                                   

                       Hasan TONBUL                              Ahmet TOKLULU

                      Yazı İşleri Müdürü                         Mali Hizmetler Müdürü

    

 

 

ZEYİLNAME

 

 

Şebinkarahisar Belediyesi Şehir Merkezi-Devlet Hastanesi ve Sanayi-Şehir Merkezi –Yavuz Selim Mahallesi hattı satışına ait Toplu Taşıma şartnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİ:

 

1-Toplu Taşıma Şartnamesinin 6.Maddesinde bulunan “ İstekliler sadece bir araç için ihaleye girebilir. “ibaresi

 

DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ  HALİ:

 

  “İstekliler tüm hatlar için teminat ve basılı evrak bedeli yatırmak şartı ile her ihaleye katılabilir.İstekliler sadece bir araç için hat satın alabilir.Bir hat satın alan kişi, bu ihalede yapılan diğer hat ihalelerine  katılamazlar.”olarak değiştirilmiştir.

 

DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİ:

 

 

2-Toplu Taşıma Şartnamesinin 9.Maddesinde bulunan “ ihaleye gireceklerde aranacak şartların (a) maddesinde bulunan Toplu Taşıma yapabileceğine dair sürücü belgesi “ibaresi kaldırılmıştır.

 

DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ  HALİ:

 

Madde 9 (a) “İhaleye Katılacaklar İçin ”

a)İkametgah Belgesi

b)Geçici Teminat Mektubu

c)Şartnamenin alındığına dair makbuz

d)Nüfus Kaydı(Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi)

e)Belediye’den borcu yoktur belgesi ,olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Şahin YILANCI

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 


Tür : Diğer Tarih : 17.01.2013
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this