ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE İŞ MERKEZİ TAŞINMAZ MAL KİRA İHALE İLANI VE ŞARTNAMESİ

Anasayfa » İhaleler » ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE İŞ MERKEZİ TAŞINMAZ MAL KİRA İHALE İLANI VE ŞARTNAMESİ
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE İŞ MERKEZİ TAŞINMAZ MAL KİRA İHALE İLANI VE ŞARTNAMESİ

"İhaleler" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar
ŞEBİNKARAHİSAR

ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE İŞ MERKEZİ TAŞINMAZ MAL KİRA İHALE İLANI

                                          

1-)Belediyemize ait Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:15 adresinde bulunan (Kültür ve İş merkezinin )  kiralanmasının 15/01/2014 tarihinde Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi No:47 adresinde bulunan Belediyede ve Belediye Başkanlık Makamı Meclis  Toplantı Salonunda saat 10.00’da 2886 sayılı kanunun 45nci maddesi gereğince kiralaması yapılacaktır.

 

 

 

 

 

2-)   İşyeri No’su                                                                Yıllık Kira Bedeli      Geçici Teminatı

   1- Zemin Kat 1 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 12.000,00-TL       360.00 TL

   2- Zemin Kat 2 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 10.000,00-TL       300.00 TL

  3- Zemin Kat 3 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 10.000,00-TL        300.00 TL

  4- Zemin Kat 4 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 10.000,00-TL        300.00 TL

  5- Zemin Kat 5 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 9.000,00-TL          270.00 TL

  6- Zemin Kat 6 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 10.000,00-TL        300.00 TL

  7- Zemin Kat 7 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 10.000,00-TL        300.00 TL

  8- Zemin Kat 8 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 12.000,00-TL        360.00 TL

  9- 1.Kat 9   Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.000,00-TL                 120.00TL

10- 1.Kat 10 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 5.000,00-TL                 150.00TL

11- 1.Kat  11 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 5.000,00-TL                150.00 TL

12- 1.Kat 12 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli12.000,00-TL                360.00 TL

13- 1.Kat 13  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 5.000,00-TL                150.00 TL

14- 1.Kat 14  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 5.000,00-TL                150.00 TL

15- 1.Kat 15 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 7.000,00-TL                 210.00 TL

16- 2.Kat 16  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.000,00-TL                120.00 TL

17- 2.Kat 17 Nolu  dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

18- 2.Kat 18 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                 135.00 TL

19- 2.Kat 19 Nolu  dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 8.000,00-TL                240.00 TL

20- 2.Kat 20  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL                 180.00 TL

21- 2.Kat 21 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                 135.00 TL

22- 2.Kat 22  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

23- 2.Kat 23  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

24- 3.Kat 24  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.000,00-TL                120.00 TL

25- 3.Kat 25  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

26- 3.Kat 26  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

27- 3.Kat 27  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 8.000,00-TL                240.00 TL

28- 3.Kat 28  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL                180.00 TL

29- 3.Kat 29  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

30- 3.Kat 30  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

31- 3.Kat 31  Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 4.500,00-TL                135.00 TL

32- 4.Kat 32 Nolu dükkanın yıllık muhammen kira bedeli 20.000,00-TL               600.00 TL

 

 

 3)İhaleye katılabilmek için;8/9/1983 tarih,2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

     a) Geçici teminatın yatırıldığına dair  Vezne makbuzu  veya teminat mektubunu ,
     b) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
     c) Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneğini (TC kimlik nolu)  ,
     d) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2013 yılını kapsayan  tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2013 yılı Ticaret Odası Belgesini ,
     e) Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin  noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ,
      f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
      g) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini vermeleri zorunludur.

4-)İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 75.00 TL bedel karşılığında temin edebilirler.

 

ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE İŞ MERKEZİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

 

 

Madde1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen,Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait 256 Ada 3 nolu parsel  üzerinde bulunan  Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından,15 Ocak 2014 Çarşamba   günü saat 10.00’da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde2-Kiraya verilecek taşınmaz malın:

                                    Mahallesi: Bülbül Mahallesi           Ada No:256              Parsel: 3

 

Madde3-Kiralama ,Belediye Başkanlığınca 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık  teklif usulü ile yapılacaktır.

 

Madde4-Taşınmaz malın kira süresi 2 yıldır.Bu süre tarafların mutabakatı halinde 2 yıl uzatılabilir.Uzatılan kiralama süresi ,bedeli 2 yıllık kiralama bedeli üzerinden Meclisin belirleyeceği oranda yapılacaktır.Kira bedeli 2 yıllık peşin olup ,peşin ödemede kira bedelinde bir indirim yapılmayacaktır.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan ,ihale bedelinin peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesinde Belediye hesabına 2 yıllık kira bedelini peşin yatırmak,ayrıca ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır.Ödemenin yapılmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir.Vukua gelecek hasar ,zarar,fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

 

Madde5-İhaleye katılacak olanlardan peşin olarak tahmin edilen kira bedelinin %3’ü (yüzde üç)oranında ……………...-TL tutarında geçici teminat alınır.

a)İhaleye girenler sürülen pey, tesbit edilen muhammen bedelin katlarını aştığında geçici teminat ihale anında alındıktan sonra ihaleye devam edilecektir.

b)İhaleye girecekler kiralamak istedikleri iş yerini belirtilerek geçici teminat yatıracaklardır.Birden fazla işyeri kiralamak istiyorlarsa kiralamak istedikleri iş yerlerini belirterek geçici teminatlarını yatıracaklardır.

 

Madde6-İhale üzerinde kalandan ,tahmin edilen ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı)oranında …………….....-TL kesin teminat peşin alınır.

 

Madde7-Sözleşme, kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

 

Madde8-İhaleye katılabilmek için;8/9/1983 tarih,2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair  Vezne makbuzu  veya teminat mektubunu ,
b) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
c) Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneğini (TC kimlik nolu)  ,
d) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2013 yılını kapsayan  tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2013 yılı Ticaret Odası Belgesini ,
e) Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin  noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ,
f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
g) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini vermeleri zorunludur.

Aşağıdaki şahıslar ,doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

A-İdarenin ;

    a) İtaa Amiri,

    b) İhale işlemlerini hazırlamak ,yürütmek,sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

    c) (a) ve (b) bentlerinde belirtin şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d)(a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim  kurullarında  görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 83,84, ve 85nci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C-Bina içerisinde İmalathane,çayocağı,kahvehane,lokanta açıkgıda (döner,balık,katmerci,vb) işleyen işletmeler, tamir-bakım işi(Elektronik Tamir Bakım hariç)  işyerleri için kiralama yapılamaz.

 

Madde9-İhale Komisyonu ,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

Madde10-İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince ,karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.İta amirince karar iptal edilirse ,ihale hükümsüz sayılır.

         İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde ,istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır .Mektubun postaya verilmesini takip eden (7) yedinci gün,kararın istekliye veya vekiline tebliği tarihi sayılır.

         8/9/2013 tarih ,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31 veya 76ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli,kesin teminatı yatırmak ,sözleşmeyi düzenlemek ,ihaleyle ilgili ilan, vergi ,resim,harç,dellaliye ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır.Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

 

Madde11-Sözleşme yapılıp ,kiracı  kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği taktirde ,Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

 

Madde12-Kiracı kiralanan yeri tutanakla teslim alır,Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz,kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.Bu tutanakta;kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin  de tam sağlam olup olmadığı yazılır.Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Belediye hesabına çeşitli gelir olarak yatırılır.Kiracı,kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.

 

Madde13-Kiracı sabotaj ,yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak,gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya,badana gibi onarımı yapmak,bina değerini düşürmeyecek özelliğini ve verim gücünü bozmayacak önlemleri almak ,bina dışına bina ahengini bozacak şekilde tabela ,ilan ,reklam, sticker,afiş vb’lerini Belediye kurullarından izinsiz olarak yapmayacak ve taşınmaz malda hiçbir tamirat,tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata  da geçilir.Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Belediye ye bağışlanmış sayılır ve sökülmez.

 

Madde14- Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliği edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar diğerine de çekilmiş ve tebliği edilmiş sayılır.Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

 

Madde15-Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını bir defaya mahsus devredebilir.Kiraya verilen yeri genişletemez,değiştiremez,amacı dışında kullanamaz.

a)Bina içerisinde güvenlik görevlisi,bekçi ve taşınmazın ortak yerlerinin bakım ,onarım,ortak tesislerin işletme giderleri,asansör kalorifer yakıt elektrik,yönetici ücretleri yönetici gözetiminde belirlenen yöntemle kiracılar tarafından ödenecektir.

 

Madde16- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde,herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın ,kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir.Aksi takdirde ,2886 sayılı kanunun 75nci maddesine gire kiracının tahliyesi  sağlanacaktır.

         Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde ,kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek,kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanının tazmini kiracıdan istenecektir.

 

Madde17-İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

 

Madde18-Yukarıdaki maddelere yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Şebinkarahisar Belediyesi’nin belirleyeceği ve şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara  kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih ,2886 sayılı yasanın 62nci maddesine göre işlem yapılır.

 

Madde19-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Şebinkarahisar İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

 

II –ÖZEL ŞARTLAR

Madde20- Kiracı ,yürürlükteki tüm mevzuata ,uymakla yükümlüdür.Kefalet ve ihale pulları,sözleşme bedeli veya pul paraları ,noter harcı,sözleşmeye tahakkuk eden giderler,su,elektrik giderleri,çevre temizlik vergisi ,gibi tüm işletme giderleriyle kullanmadan doğacak koruma,bakım ve onarımların tamamı kiracıya aittir.

 

Madde21- Kiracı yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur.Bunlar ve benzeri hususlarda Şebinkarahisar Belediyesi’nin hiçbir şeklide sorumluluğu yoktur.

 

Madde22-Sözleşmenin ,kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybının kiracı ödemekle yükümlüdür.

Madde23-Belediye ,işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedilebilecek ,kiracı Şebinkarahisar Belediyesinden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

 

Madde24-İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar ,hazırlanacak olan sözleşme ve yönetmelikle belirlenir.

 

Madde25-Bu şartnamenin eki olan sözleşme ,iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

 

Madde26- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir.Sonuç sağlanmadığında ,hukuki yollara başvurulur.

 

Madde27-İş bu şartname 27 (Yirmiyedi)maddeden ibaret olup,ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Her çeşit tebligat ,aşağıdaki adresime yapılabilir.Adres değişikliklerini Şebinkarahisar Belediyesine bildirmemem halinde ,aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış olarak kabul ediyorum.

Bu şartname,Şebinkarahisar Belediyesinin  belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ve yönetmelik ile bir bütündür.

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 


Tür : Diğer Tarih : 03.01.2014
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this